Eesti koolid saavad tasakaalurajad

Heategevusfond Aitan Lapsi, Eesti tuntumaid kaubamärke Mesikäpp ja Tartu Ülikooli liikumislabori eestveetav programm Liikuma Kutsuv Kool käivitavad heategevuskampaania koolidele tasakaaluradade ehk slackbatuutide ostmiseks.

Tasakaaluliinid koos liikumist toetavate abinööridega paigaldab koolidele Slackline.ee, lisaks korraldab ettevõte kehalise kasvatuse õpetajatele ja huvilistele lühikoolituse ning annab ka kaheaastase garantii. Õpilastele valmivad ka spetsiaalsed õppevideod arendavate harjutustega.

Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja ja Liikuma Kutsuva Kooli eestvedaja Merike Kulli sõnul areneb kehaline kirjaoskus välja lapseeas ja on oluline, et lapsed saaksid elukestvaks liikumisharjumuseks kogemusi erinevatelt aladelt. „Slackline’i põhioskusi saab õppida liikumisõpetuse tunnis ja seejärel vabal ajal vahetunnis neid harjutada, see pakub eduelamust, koostegutsemist ja väljakutseid,“ märkis Kull.

Heategevuskampaanias saavad osaleda ja koolidele tasakaaluradade soetamist toetada kõik inimesed, kes vajutavad taaratagastusautomaatides annetusnuppu või ostavad Mesikäpa tooteid. Korraldajate eesmärk on koguda käesoleval aastal vahendid vähemalt 75 tasakaaluliini paigaldamiseks, mis tähendab toetuse jõudmist ca 30 000 õpilaseni.

„Tahame aidata lapsed liikuma – mängulise, sotsiaalse ja meelelahutusliku liikumistegevuse kaudu. Meie eesmärk on jõuda igasse Eestimaa nurka ning eelkõige julgustada ja ärgitada neid, kes täna kõige vähem liiguvad – liikumine ei pea alati sport olema, saab ka lõbusamalt,“ märkis heategevusfondi Aitan Lapsi juhatuse liige Greete Rüütmann.

„Mesikäpp on aastaid laste liikumisharrastust toetanud ning innustanud lapsi hoidma tasakaalu kõiges, mida nad teevad. Selleks, et meie ettevõtmise mõju ja tulemused oleksid kaalukamad, ühendasime jõud Eesti ühe suurema heategevusfondiga Aitan Lapsi,“ lausus Orkla Eesti brändijuht Arnika Ambos.

Slackline on puude või postide vahele pingule tõmmatud elastne liin, mille laius on 2,5–5 cm olenevalt tüübist ja otstarbest. See ei ole jäik, vaid liigub tänu venivusele jalge all üles-alla ja kõrvale, mis võimaldab harjutada tasakaalu hoidmist ja treenida süvalihaseid. Edasijõudnud kasutavad liini hüppamiseks ja erinevate akrobaatiliste trikkide sooritamiseks.

Slackline on elustiiliala, mida saab harrastada olenema east, soost või kehakaalust. Slackline arendab tasakaalu, kehatunnetust, osavust ja koordinatsiooni. Liikumisõpetuseks uuenev kehaline kasvatus toetab erinevate elustiili ja vaba aja liikumistegevuste sissetoomist kooli, pidades oluliseks, et õpilane saaks koolis õpitut kasutada ka väljaspool kooli.

Heategevusfondi Aitan Lapsi tegevus sai alguse 2011. aastal koostöös Eesti Pandipakendi, Tomra Balticu ja teiste ettevõtetega lastele kultuurielamuste pakkumiseks. Alates fondi loomisest on inimesed teinud annetusi üle 1,1 miljoni euro väärtuses ning teatri, muusika, kirjanduse, spordi ja kunsti elamusi on saanud nautida üle 170 000 lapse.

Mesikäpa heategevuskampaania on varasematel aastatel toetanud vähihaigeid lapsi koostöös Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liiduga, piiratud liikumisvõimalusega lapsi koostöös Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusega, kuulmislangusega lapsi koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga ning koolikiusu ennetamist KiVa programmi raames, kokku suurusjärgus 120 000 euroga.

Liikuma Kutsuv Kool on Tartu Ülikooli liikumislabori välja töötatud haridusuuendusprogramm, mille siht on muuta liikumine koolipäeva ja koolikultuuri loomulikuks osaks. Liikuma Kutsuva Kooliga ühinenud 148 koolis õpib kokku 63 000 õpilast üle Eesti.

Lisainfo:

Greete Rüütmann
Aitan Lapsi juhatuse liige
e-post: info@aitanlapsi.ee
tel. +372 5117871

Madeleine Tults
Orkla korporatiivkommunikatsiooni juht
e-post: madeleine.tults@orkla.ee
tel. +372 56993460

Merike Kull
Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja
e-post: merike.kull@ut.ee
tel. +372 5176949

Veel uudiseid