Üle-Eestiline projekt “Teater lasteaeda” alustab uue ringi ja uute etendustega

Heategevusfondi Aitan Lapsi, Eesti Pandipakendi ja Kultuuriministeeriumi ühine projekt „Teater lasteaeda“ plaanib jätkata lõbusate ja harivate lasteetendustega üle Eesti kõikides lasteaedades. Selle jaoks kuulutatakse kevadel välja uus lavastuste konkurss.

Tänaseks viis aastat kestnud projekti raames on etendusi mängitud kokku 500 korda ning neid on näinud rohkem kui 32 100 last. Projektiga seotud osapooled on avaldanud soovi projektiga jätkata ka järgmistel hooaegadel juba uute lugudega.

“Koostööpartnerite abiga on viie aasta jooksul jõudnud teater ja keskkonnasõnum kõikidesse Eesti lasteaedadesse. Kevadel kuulutame üheskoos välja uue konkursi ning valime välja uued etendused, et sügisel uueks hooajaks ja uueks ringiks valmis olla,” ütles Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli.

Uued lavastused on plaanis välja valida konkursi korras ning eesmärk on endine – pakkuda lastele lõbusate etenduste kaudu häid emotsioone, pannes nad samal ajal arutlema oluliste keskkonnateemade üle. Katre Väli sõnul tuleb uute etenduste valimisel arvestada viiruseolukorraga ning tõenäoliselt oodatakse konkursile erinevates vormides toimivaid lavastusprojekte.

“Laste keskkonnahoidlikuks kasvamisel on oluline, et sellele pöörataks tähelepanu juba enne nende koolipinki jõudmist. Ringlussevõtu teemasid avav etendus aitab seda teha lapse eale sobivalt mängulises võtmes. Loodetavasti innustab kogetud teatrielamus meie väikeseid teatrisõpru selliselt, et huvi puhta looduse säilimise ja keskkonnateemade vastu jääb neid saatma ka erinevates kooliastmetes,” selgitas Eesti Pandipakendi tegevjuht Kaupo Karba.

Etendused lasteaedades saavad teoks tänu Eesti inimestele, kes pandipakendeid tagastades taaraautomaatidel kultuurinuppu vajutavad ning seeläbi raha lastele mõeldud heategevuseks annetavad.

“Heategevusfondi Aitan Lapsi jaoks on tegu ühe mahukaima projektiga, mille raames jõuavad annetused ja head emotsioonid väga suure arvu lasteni, kujundades juba varases eas kultuuriarmastust ja keskkonnateadlikkust. Fond tänab nii annetajaid kui ka koostööpartnereid selle võimaluse eest,” märkis Aitan Lapsi juhatuse liige Eve Männik.

Viimasel viiel aastal mängiti lastele järgmisi südamlikke ja õpetlikke lavastusi: Teatripisiku “Pudeli-Pille seiklused”, Miksteatri “Erakordne veepudel” ja “Kulplased” ning Piip ja Tuut Teatri “Pobiseja”.

Lisainfo:

Eve Männik
Aitan Lapsi juhatuse liige
e-post: info@aitanlapsi.ee
tel. +372 522 6239

Kaupo Karba
Eesti Pandipakendi tegevjuht
e-post: kaupo@eestipandipakend.ee
tel. +372 5344 9557

Katre Väli
Kultuuriministeeriumi teatrinõunik
e-post: katre.vali@kul.ee

Veel uudiseid