Rubriigid
uudised

Kunstiga kiusamise vastu

Muuseumitund „Kunstiga kiusamise vastu“ tugineb KiVa teadus- ja tõenduspõhisele kiusamise vähendamise programmile. Kunstiteoste ja neid saatvate lugude abil arutlevad lapsed, kuidas üksteisega lugupidavalt ja sõbralikult käituda. Erinevaid olukordi analüüsides ja maalidel kohatud tegelastele nõu andes, saavad lastest muuseumitunnis n-ö kiusamisvastased eksperdid, kes oskavad edaspidi kiusamisjuhtumeid parmini märgata nii klassiruumis kui ka väljaspool kooli. Kadrioru kunstimuuseumis toimub muuseumitund püsiekspositsioonis, Tartu Kunstimuuseumis viiakse tunnid esialgu läbi näitusel „Lugusid kuulumisest. Kaasaegne kunst Rootsist“.

Koolikiusamine on Eestis tõsine probleem: keskmiselt kannatab kiusamise all 22% Eesti õpilastest (K. Treial, Eesti Haridusteaduste Ajakiri, nr 4(2), 2016, lk 205). Eesti Kunstimuuseum pöördus sihtasutuse Kiusamisvaba Kool poole sooviga anda oma panus selle Eesti koolides ja ühiskonnas niivõrd olulise teemaga tegelemisse, sest muuseumi haridustegevuste üheks eesmärgiks on leida võimalusi, kuidas toetada Eesti haridusmaastikul aktuaalsete probleemide lahendamist ja pakkuda selleks omalt poolt tuge ning võimalusi. Kuna KiVa programm on positiivseid tulemusi näidanud, pöördus muuseum nõu ja suuniste saamiseks just SA Kiusamisvaba Kool poole. Ettevõtmisega liitus ka Tartu Kunstimuuseum.

„Kunstiga kiusamise vastu“ haridusprogrammide looja Eliis Vaino selgitab kiusamise ennetamise tähtsust: „Kiusamise ennetamine tagab nii vaimselt kui ka füüsiliselt turvalise keskkonna kõigile ühiskonna liikmetele. See vastutusrikas ülesanne on jäänud praegu paljuski õpetajate ja koolide-lasteaedade õlule, kuid ka muuseumiharidus saab panustada kiusuennetusse, et õpilased saaksid rõõmsalt õppimisele pühenduda ja meie ühiskonnas oleksid edaspidi veel empaatilisemad ja tervemad inimesed.“

Kiusamise ennetamise ja vähendamise tunnid Kadrioru ja Tartu Kunstimuuseumis toetavad KiVa programmi vältel koolis omandatud teadmiste kinnistamist teises keskkonnas. Koolid, mis KiVa programmiga liitnud ei ole, saavad tunnist suuniseid, kuidas kiusamisjuhtumite korral käituda ning kuidas neid ära hoida. Püsivate tulemuste saavutamiseks peaks järjepidev töö sarnaste võtete kaudu jätkuma ka koolis ning süstemaatiliseks kiusamise ennetamiseks on koolid oodatud liituma KiVa programmiga.

Muuseumitunnid Kadrioru kunstimuuseumis: https://kadriorumuuseum.ekm.ee/mida-lossis-teha/muuseumitunnid/ Muuseumitunnid Tartu Kunstimuuseumis: https://tartmus.ee/category/hariduskeskus/

Eesti Kunstimuuseumi muuseumitunni „Kunstiga kiusamise vastu“ toetajad: Kaubamaja AS, Telia Eesti; Heategevusfond Aitan Lapsi